วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

                                                 ภูทอกที่บึงกาฬ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นแค่นักฝัน แต่ต้องเริ่มต้นด้วยการลงมือทำ ถ้าไม่มีอะไรที่เราอยากจะทำแล้วมันทำไม่ได้ ให้สำรวจตัวเองก่อนว่า ทำไมเราทำไม่ได้ เกิดจากอะไร เพราเหตุใด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปัจจัยภายในมากกว่าปัจจัยภายนอก สำหรับเป้าหมายของดิฉัน คือ อยากเป็นครู และพยาบาล ดิฉันจึงจะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุด และตั้งใจเรียนให้ถึงที่สุด เพื่อที่จะทำตามฝันของดิฉันเองค่ะ และสำหรับตัวดิฉันเองก็อยากจะทำให้ครอบครัวมีความสุข  ดิฉันจึงเป็นเด็กดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคม มีน้ำใจให้แก่ผู้อื่น และรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน สิงที่ดิฉันอยากจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจก็คือ สอบติดและมีที่เรียน ดิฉันจึงจะทำตามฝันที่ดิฉันหวังให้สำเร็จ เพื่อพ่อแม่และครอบครัวค่ะ